технология

Технически умения

Фокус технически възможности печатни платки

Odak TechnologyOdak Production ValuesOdak Mechanical ProcessesOdak Screen Printing and Photo Processing

Odak Surface TreatmentsOdak Electrical Test

Scroll