Производство

ПРОИЗВОДСТВО

Продажби

Заявените файлове от клиенти са внимателно проверени от страна на нашите представители.На всяко едно искане за оферта се отговаря в рамките до 3 часа или максимум до края на работния ден.

Подготовка на работата

Заявените файлове на клиентите се обработват с програмата Genesis 2000 от специалисти.

Многослойно съвместяване

При многослойното обединяване вътрешните слоеве се определят от страна на клиента.

CNC пробиване и фрезоване

Панелите се пробиват от Schmoll лазерно свредло ,като се контролира диаметъра на отворите.

Химическо покритие на вътрешността на отвора

Пробитите платки се покриват с мед до 1,5 um на линията за химично медно покритие отворите се покриват минимално до 20 um с електрохимична мед.

Чисто помещение

Платките се покриват с висококачествен чист филм и се експонират в чистото помещение.

Защитна маска

Преди нанасяне на защитната маска платките се почистват преминавайки през оптически визуален контрол.

СИТОПЕЧАТ

Киселинна маска-UV резист, UV защитна маска и проводим в карбонов печат и защитната маска PEELABLE се печатат в полуавтоматични ситопечатащи машини.

Обработка на повърхностите

Покритие HASL 63/67,Безоловно покритие HASL , OSP – Органично защитно покритие, Химическо покритие със злато,сребро и калай,твърдо галванично злато.

Крайни механични операции

Ако за платките не бъде специално указано от страна на клиентите в техническата документация за изрязване ,преминават обработката V-CUT чрез прецизна машина за рязане Schmoll с толерантност до +/- 0,15 мм.

Електрически Тестове

Всички двустранни,многослойни и някои едностранни платки са 100 % тествани с универсални тестови машини Luther&Maelzer.

Краен контрол

Печатните платки преминават през тестове,съответстващи на критериите на IPC-A-600 Class II.

Лаборатория

Химичните анализи на машините за мокри процеси,заедно с ваните за покритие периодически се контролират от опитни химици.

Пречистване на отпадъчни води

Преди излизането на отпадъчните води от производството се пречистват в пречиствателна станция

Scroll